Jak to działa?

Free wi-fi poznan* jest częścią projektu Bezprzewodowy Poznań, obejmującego budowę nowoczesnej sieci radiokomunikacji szerokopasmowej, w tym zintegrowanej i wyodrębnionej platformy bezprzewodowego dostępu do informacji o mieście oraz w ograniczonym zakresie, do zasobów i usług sieci Internet.

Dostęp do sieci jest otwarty i powszechny, z ograniczony czasem trwania sesji oraz przepustowością połączenia.

Użytkownikiem sieci może być każdy, kto posiada urządzenie wyposażone w interfejs radiowy Wi-Fi w standardzie IEEE 802.11b/g, oraz przeglądarkę internetową. Zalecana jest instalacja oprogramowania antywirusowego.

Korzystanie z sieci wymaga uprzedniego utworzenia konta sieciowego. Po utworzeniu, konto pozostaje aktywne przez 30 dni. W tym czasie użytkownik może logować się do sieci dowolną ilość razy.

Logowanie (podłączanie się) do sieci jest proste: w swoim urządzeniu użytkownik włącza moduł wi-fi i z listy sieci bezprzewodowych wybiera wireless.poznan.pl. Po nawiązaniu połączenia z siecią należy uruchomić przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox lub inną). Na ekranie pojawi się strona powitalna sieci, na której należy (w przypadku posiadania konta) wpisać dane dotyczącego tego konta czyli nr. telefonu komórkowego z prefiksem kraju (dla Polski +48), następnie hasło, zaakceptować regulamin i kliknąć przycisk "zaloguj się".

W przypadku, gdy użytkownik nie posiada jeszcze konta, należy je utworzyć (odnośnik na głównej stronie logowania). Procedura tworzenia konta wymaga jednorazowego uwierzytelnienia użytkownika poprzez wysłanie wiadomości SMS. Pierwsze kroki są takie same jak w procedurze logowania. Po zapoznaniu i zaakceptowaniu regulaminu należy w odpowiednie pola ekranu powitalnego wpisać nr telefonu komórkowego z (prefiksem kodu krajowego), utworzyć hasło i uruchomić przycisk "dalej". Po chwili pojawi się informacja zwrotna, z ciągiem znaków alfanumerycznych. Następnie należy przesłać SMS (płatny według stawki operatora) o treści identycznej z powyższą informacją na wskazany numer telefoniczny.  Po chwili pojawi się komunikat "konto aktywne, możesz zalogować się". Należy wykonać procedurę logowania jak opisano powyżej.